Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Ružomberok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sládkovičova 10, Ružomberok
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
284

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (https://www.minedu.sk/ucitel-prveho-stupna-zakladnej-skoly/). Do nášho pedagogického kolektívu hľadáme kolegyne a kolegov so skutočným záujmom o výchovu a vzdelávanie žiakov, s kreatívnym prístupom k práci, otvorených k inovatívnym metódam vzdelávania.
Ďalšie požiadavky
Prax vítaná. Ovládanie anglického jazyka je výhodou, nie však podmienkou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Sládkovičova 10
03401 Ružomberok
www.zssladkovicova.edupage.sk
0444342729
Kontaktná osoba
Mgr. Marta Nechalová
0911969124