Predmet

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komárno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Práce 24, Komárno
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
512

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kvalifikácia podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky
Min. 1 ročná pedagogická prax (vyučovanie špecifických vyučovacích predmetov pre žiakov so ŠVVP, vedenie dokumentácie, atď.) predmetov a ukončené adaptačné vzdelávanie sú vítané.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Práce 24
94501 Komárno
www.muai.edupage.sk
0357700277
Kontaktná osoba
Judit Károlyi Szikonya
0915391315