Vychovávateľ

Evanjelická základná škola ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
M. R. Štefánika 17, Martin
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
21.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
365

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word - pokročilá, Microsoft Excel - pokročilá, Microsoft PowerPoint - pokročilá
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie.
Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky MŠ SR, ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Náplň (druh) práce:
Vychovávateľa v ŠKD - výchovná činnosť v rámci školského klubu detí.
Asistent učiteľa sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu základnej školy najmä utváraním rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

Ponúkané výhody
- práca v mladom a dynamickom kolektíve,
- práca v kolektíve s medzinárodným zázemím,
- priestor pre sebarealizáciu,
- možnosti osobnostného rozvoja,
- zodpovedajúce mzdové ohodnotenie.

Dĺžka praxe - bez požiadavky na odbornú prax

Cudzie jazyky:
anglický - elementárna: A1 a A2

Ďalšie požiadavky - od uchádzača sa očakáva:
- spolupráca s ďalšími učiteľmi a postupovanie podľa pokynov učiteľa
- jasný hodnotový rámec pri výchove detí založený na kresťanských
princípoch
- znalosť práce s PC v bežných kancelárskych aplikáciách

Výhodnou je minimálne 2–ročná prax a skúsenosti s dobrovoľníckou prácou v cirkevnom spoločenstve.

Práca na pracovnú zmluvu na dobu určitú. Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom alebo anglickom jazyku môžete zasielať mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy do 21.5.2021. O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Evanjelická základná škola ako organizačná zložka Evanjelickej spojenej školy
M. R. Štefánika 17
03601 Martin
www.ezsmt.sk
0433240074
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Račeková
043 324 03 71