Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Gymnázium - Gimnázium, Štúrovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Adyho 7, Štúrovo
Termín nástupu
01.6.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
118

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Náplň práce
Školský psychológ v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“:
- uskutočňuje diagnostiku, orientačnú diagnostiku,
- vykonáva individuálne, skupinové alebo hromadné poradenstvo,
- vykonáva prevenciu a odborné intervencie so zameraním na žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v škole,
- poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom,
- pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení,
- zúčastňuje sa na príprave a realizácii programov pre žiakov, zameraných na rozvoj ich osobnosti, duševného zdravia, sociálnych zručností,
- spolupracuje s pedagogickými zamestnancami pri zefektívnení výchovno-vzdelávacieho procesu,
- spolupracuje so špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom,
- pomáha pri riešení medziľudských vzťahov a pri optimalizácii sociálnej klímy v škole.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium - Gimnázium
Adyho 7
94301 Štúrovo
www.gymn-sturovo.edupage.org
0367511352
Kontaktná osoba
Beata Mocsiová
+4219157075