Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Jána Amosa Komenského, Kolárovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rábska 14, Kolárovo
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
221

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office - užívateľ, EduPage (ETK, EŽK) - užívateľ
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (https://www.minedu.sk/ucitel-prveho-stupna-zakladnej-skoly/). Do nášho pedagogického kolektívu hľadáme kolegyne a kolegov so skutočným záujmom o výchovu a vzdelávanie žiakov, s kreatívnym prístupom k práci, otvorených k inovatívnym metódam vzdelávania.
Ďalšie požiadavky
Ponúkame príjemné pracovné prostredie so zobrazovacou technikou v každej učebni (interaktívna tabuľa alebo dataprojektor), modernou učebňou informatiky, špeciálnymi učebňami prírodných vied a jazykov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola Jána Amosa Komenského
Rábska 14
94603 Kolárovo
zsrabskakolarovo.edupage.org
0357771425
Kontaktná osoba
Mgr. Tímea Takácsová Rajkóová
+421 905 860 819