Školský špeciálny pedagóg

Spojená škola ZŠsMŠ,ZUŚ, Nitrianske Pravno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 370/19, Nitrianske Pravno
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.05.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
480

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet
Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č.
138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Požadujeme: samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť práce v tíme, empatický prístup, tvorivosť, kladný vzťah k deťom, skúsenosť s prácou s deťmi a mládežou.

Ponúkame: možnosť vzdelávať sa, práca v zabehnutom školskom podpornom tíme.

Požadované dokumenty:
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola ZŠsMŠ,ZUŚ
Školská 370/19
97213 Nitrianske Pravno
www.zsnitrianskepravno.edupage
0465447453, 0918793166
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Gebrlínová
0918793166