Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Nové Sady

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nové Sady 176, Nové Sady
Termín nástupu
04.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
03.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
180

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom programe
predprimárne vzdelávanie
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer na dobu určitú:počas zastupovania PN v MŠ Nové Sady okr. Nitra
Ďalšie požiadavky:
-absolvované adaptačné vzdelávanie
- kladný vzťah k deťom, skúsenosti s prácou s nimi,
- zodpovednosť, dôslednosť, flexibilita, komunikatívnosť,
- rešpektovanie pravidiel,
- systematická práca ,
- schopnosť kooperácie v tíme

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Nové Sady 176
95124 Nové Sady
www.zsnovesady.edupage.org
0377894104
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Gaťárová
0911219172