Vychovávateľ

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.05.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
320

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, ASc, Edupage, ZOOM vítané
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
úplné stredoškolské, odbor vychovávateľ
Ďalšie požiadavky
Perspektívne je možný prechod na 100% úväzok v nasledujúcich rokoch. K žiadosti o prijatie požadujeme dodať:
- CV
- súhlas so spracovaním OU podľa zákona 18/2018
- žiadosť o prijatie na požadovanú pozíciu
- naskenované doklady dosiahnutého vzdelania
Pri zdokladovaní dĺžky praxe budeme pred nástupom požadovať zápočtové listy predchádzajúcich zamestnávateľov.
Výberové konanie sa uskutoční 31.5.2021 o 10:00 hod

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87
01841 Dubnica nad Váhom
www.skolac2.sk
0424441096
Kontaktná osoba
Mgr. Oto Bača
0905319213