Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Veľký Šariš

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 531/29, Veľký Šariš
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
482

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• životopis
• motivačný list
• súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 18/20218 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• kópie dokladov o ukončenom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (len u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať odpis z registra trestov podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z.)
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (až pred nástupom do zamestnania)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 531/29
08221 Veľký Šariš
www.zsvsaris.edu.sk
0517762718
Kontaktná osoba
Mgr. Alena Vargová
051/7762718