Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou Pavla Demitru, Dubnica nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Centrum II 87, Dubnica nad Váhom
Termín nástupu
23.8.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.05.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
320

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Edupage, Zoom, AsC Agenda, Word, Excel, Power Point, Libre Office, FB, Mozzila Firefox vítané
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Na uvedenú pozíciu požadujeme vysokoškolské pedagogické vzdelanie II. stupňa (Mgr.), učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ.
Ďalšie požiadavky
K žiadosti o prijatie požadujeme dodať:
- CV
- súhlas so spracovaním OU podľa zákona 18/2018
- žiadosť o prijatie na požadovanú pozíciu
- naskenované doklady dosiahnutého vzdelania
Pri zdokladovaní dĺžky praxe budeme pred nástupom požadovať zápočtové listy predchádzajúcich zamestnávateľov.
Termín výberového konania 31.5.2021 o 10:00 hod v priestoroch školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
Centrum II 87
01841 Dubnica nad Váhom
www.skolac2.sk
0424441096
Kontaktná osoba
Mgr. Oto Bača
0905319213