Učiteľ/ka SŠ

SOŠ letecko-technická, Trenčín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Legionárska 160, Trenčín
Aprobácia
Dejepis, Občianska náuka, Telesná výchova
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
334

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SOŠ letecko-technická
Legionárska 160
91104 Trenčín
www.soslt.edupage.org
0326565411,0904859099,0326582326
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Zavadilová
0911507102