Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Ožďany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 66, Ožďany
Termín nástupu
10.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
06.05.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
138

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Počas trvania projektu PoP II. do 31.8.2022 v MŠ - Elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ v Ožďanoch.
Žiadosť spolu s profesijným životopisom doručte poštou na adresu školy, prípadne emailom na [email protected] najneskôr do 5. 5. 2021.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Hlavná 66
98011 Ožďany
www.zsozdany.sk
0475694163
Kontaktná osoba
Mgr. Judita Hercegová
0905716505