Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola drevárska, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lučenecká 2193/17, Zvolen
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
401

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Vzdelanie
- ukončené stredné odborné vzdelanie - výučný list v odbore stolár a ukončené úplné stredné odborné vzdelanie - maturita so zameraním na drevárstvo a nábytkárstvo
alebo
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa so zameraním na drevárstvo a nábytkárstvo
Ďalšie požiadavky
Pedagogická (odborná) prax vítaná

- bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť

Typ úväzku: - plný 37,5 hodín/týždenne, z toho priama výchovno- vzdelávacia činnosť 24 až 35 hodín/týždenne

Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
- motivačný list,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,
- písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania

Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. mája 2021
poštou, emailom alebo osobne na adresu:
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
Email: [email protected]

Vybraní uchádzači spĺňajúci požadované predpoklady budú pozvaní na osobný pracovný pohovor v sídle školy. Termín a čas pracovného pohovoru oznámi vyhlasovateľ vybraným uchádzačom emailom najneskôr 5 dní pred jeho konaním.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká 2193/17
96001 Zvolen
www.sosdrev.sk
0455242135
Kontaktná osoba
Stredná odborná škola drevárska
045/5242173