Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Cífer

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 5, Cífer
Aprobácia
Dejepis, Občianska náuka
Termín nástupu
01.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
01.05.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
427

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v znení neskoršej vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorá je účinná od 15. januára 2020.
Ďalšie požiadavky
Mzda podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2020.
Profesijné životopisy zasielajte na zverejnenú mailovú adresu.
Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor. Na osobný pohovor je potrebné priniesť kópiu dokladu o požadovanom vzdelaní.
Všetci uchádzači pozvaní na osobný pohovor budú informovaní o výsledkoch výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
SNP 5
91943 Cífer
www.zscifer.edupage.org
0335599125
Kontaktná osoba
Pavol Sagan
0335599125