Školský špeciálny pedagóg

Materská škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Strečnianska 2, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
15.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.04.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
161

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je v rámci Národné projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"
Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Strečnianska 2
85105 Bratislava-Petržalka
www.msstrecnianska.sk
02-6382890
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Martinovičová
0947 487 447