Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná
Termín nástupu
10.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
05.05.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
432

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s IKT v materskej škole
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie - účiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie, študijný odbor - predškolská pedagogika
Kvalifikačné predpoklady sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Plat pedagogického zamestnanca (PZ) - učiteľ v MŠ (úplné stredné odborné vzdelanie - ÚSV, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa - VŠ1, alebo 2. stupňa - VŠ2)
Začínajúci PZ(ÚSV) - 738,5 €
Samostatný PZ(ÚSV) - 817,50 €
Začínajúci PZ(VŠ1) - 817,50 €
Samostatný PZ(VŠ1) - 915 €
Začínajúci PZ(VŠ2) - 915 €
Samostatný PZ(VŠ2) - 998,5 €
Plat sa zvyšuje podľa dĺžky započítanej praxe a profesijného rozvoja. Učiteľka MŠ v profesijnom rozvoji má možnosť vykonať atestácie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30
91321 Trenčianska Turná
www.zstrencturna.sk
0326585221
Kontaktná osoba
Beáta Sabová
0903844737