Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Turnianska 10, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
01.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.04.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
385

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet
Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – vzdelanie podľa zákona č.
138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Požadujeme: samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť práce v tíme, empatický prístup, tvorivosť, kladný vzťah k deťom, skúsenosť s prácou s deťmi a mládežou.

Ponúkame: možnosť vzdelávať sa, práca v zabehnutom školskom podpornom tíme. Možnosť pracovného pomeru na dobu neurčitú v prípade osvedčenia sa uchádzača.

Požadované dokumenty:
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Turnianska 10
85107 Bratislava-Petržalka
www.zstuba.edu.sk
0263828826
Kontaktná osoba
Stanislava Machajdíková
0947/487985
[email protected]