Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
462

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Edupage na užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z a podľa vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Výhodou sú ďalšie aprobačné predmety.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné posielať poštou, e-mailom alebo osobne na adresu školy najneskôr do 16.5.2021.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2021 do 31.08.2022.

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 Zákona č.138/2019 Z.z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola technická
Hviezdoslavova 6
05201 Spišská Nová Ves
www.spst.sk
0534466249
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Hodnická
053 4466249