Učiteľ/ka SŠ

Hotelová akadémia, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Aplikovaná informatika, Informatika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
415

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Naša škola hľadá učiteľa informatiky, aplikovanej informatiky a zároveň správcu siete. Ide o kumulovanú funkciu.
Náplň práce:
- vyučovanie informatiky - MS OFFICE, práca s intrnetom,
- práca so školským programom ASC Agenda a EduPage,
- zodpovednosť za komplexnú konfiguráciu počítačovej siete,
- monitorovanie a analyzovanie chýb v systémoch a návrh riešení odstraňovania vzniknutých problémov,
- pravidelné inštalovanie a aktualizovanie softvéru,
- monitorovanie a ladenie výkonnosti serverov, aplikácií a sietí.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Hotelová akadémia
Radničné námestie 1
05201 Spišská Nová Ves
www.hotelovkasnv.sk
0534464215
Kontaktná osoba
Mgr. Milan Kudrik
0905 320 208