Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vrútocká 58, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
325

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC Office, práca s internetom
Vzdelanie
Vysokoškolské v príslušnom odbore.
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, študijný program môže byť zameraný aj na pedagogickú psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania,motivačný list, profesijný životopis, doklady o vzdelaní,čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Požadované doklady posielajte na email: [email protected]

Platové podmienky: odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z., výhodou je zaradenie do vyššej pracovnej triedy v rámci platovej tarify- trieda 2.

Ďalšie požiadavky
Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách.
Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov.
Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vrútocká 58
82104 Bratislava-Ružinov
www.zsvrutocka.sk
0243293722
Kontaktná osoba
Lukáš Srnka
02/432 937 22