Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Poľovnícka 12, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
629

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady-v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

- úplné stredoškolské odborné vzdelanie - učiteľstvo pre materské školy
- vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2.stupňa - predškolská a elementárna pedagogika
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
-bezúhonnosť
-zdravotná a duševná spôsobilosť
-znalosť štátneho jazyka

Osobnostné predpoklady:
-pozitívny vzťah k deťom
-zmysel pre tímovú prácu
-ochota učiť sa

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky, príp. doručiť osobne na adresu materskej školy
K žiadosti je potrebné priložiť:
- profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Poľovnícka 12
91501 Nové Mesto nad Váhom
0327484481,0911142476,0905559831
Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Chmelová
032/7484482, 0910 334 112
[email protected]