Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Jelšava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Železničná 245, Jelšava
Aprobácia
Fyzika, Chémia, Matematika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.06.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
450

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
písomná žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
profesijný štruktúrovaný životopis,
doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Železničná 245
04916 Jelšava
www.zsjelsava.sk
0584482894
Kontaktná osoba
Andrea Houšková
0905458002