Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Tomášikovo

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 4, Tomášikovo
Aprobácia
Fyzika, Chémia
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.07.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
178

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda
Hlavná 4
92504 Tomášikovo
www.tomasikovozs.edupage.org
0317855290
Kontaktná osoba
Anita Horváth
0911284476