Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - anglický jazyk, občianska náuka

Základná škola, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hroncova 23, Košice-Sever
Aprobácia
Anglický jazyk
Občianska náuka
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
211

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Minimálne požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom programe pre nižšie sekundárne vzdelávanie s aprobáciou: anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu.
Ďalšie požiadavky
Platové náležitosti:
Podľa zákona 552/2003 Z. z. a 553/2003 Z. z. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: [email protected] do 30.04.2021. V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vaše aprobačné predmety“ (napr.: Žiadosť ANJ - OBN).

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hroncova 23
04001 Košice-Sever
www.zshronke.edu.sk
0556333244
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Fazekaš
055/6333244

Reagovať na ponuku