Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s MŠ, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Odborárska 2, Bratislava-Nové Mesto
Aprobácia
Fyzika, Matematika, Technika
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
224

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, práca s interaktívnou tabuľou, elektronická triedna kniha
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ponúkame prácu v menšom priateľskom kolektíve s nižším počtom žiakov.

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s MŠ
Odborárska 2
83102 Bratislava-Nové Mesto
www.zsodborba.edu.sk
0249202611,0249202612,0244258140
Kontaktná osoba
Ľubica Daneková
0910941972