Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Kuchár / kuchárka

Stredná odborná škola, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. P. Tótha 31, Senica
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
13.7.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti kuchár/kuchárka:
- výučný list v odbore: kuchár/kuchárka
Prax: min. 5 rokov
Úväzok: 100 %
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
-riadite prevádzku kuchyne a zodpovedá za jej chod
- pripravuje a vydáva hotové jedlá a stará sa o vkusné a hygienické podávanie jedál žiakom a zamestnancom školy v školskej jedálni
- dodržiava technologické postupy pri výrobe jedál
- Dbá o kvalitu, chuť a nezávadnosť jedál
dbá o dodržiavanie správnej hmotnosti porcií
- podieľa sa na zostavovaní jedálneho lístka a normovaní stravy
- zodpovedá za kvalitu a kvantitu prevzatého tovaru, potravín
- odkladá a zapisuje vzorky jedál
- dodržiava hygienické a bezpečnostné predpisy

Platové podmienky:
- od sumy 584,00 eur do sumy 701,00 eur podľa tabuľky Základnej stupnice plat.taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dĺžky rokov započítanej praxe.

Prosíme záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti kuchár/kuchárka, aby sa dostavili dňa 09. 07. 2021 o 9:00 hod. na výberové konanie. Prineste si so sebou životopis so žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru a doklad o ukončenom vzdelaní (výučný list v odbore: kuchár/kuchárka).
Adresa:
Názov školy: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
sídlo: V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica
Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 034/6983441, e-mail: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
V. P. Tótha 31
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441