Filtre

Učiteľ/ka SŠ - anglický jazyk

Gymnázium V.Paulinyho T, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Malá hora 3, Martin
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.4.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
723

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačná podmienka
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na učiteľstvo príslušných predmetov podľa štátneho vzdelávacieho programu pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie,
- iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zaradenie do platovej triedy 6 - 9 – plat v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. - prílohy č. 1.
Ďalšie požiadavky
Anglický jazyk v kombinácii s predmetmi: matematika, španielsky jazyk, fyzika, informatika, chémia.

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, štruktúrovaný profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia GDPR.

Podanie žiadosti: do 19. apríla 2021 emailom [email protected], osobne alebo poštou na adresu školy: Gymnázium V. Paulinyho-Tótha, Malá hora 3, 036 01 Martin.
Vybraní uchádzači budú pozývaní na výberové konanie telefonicky alebo emailom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium V.Paulinyho T
Malá hora 3
03601 Martin
www.gymmt.sk
0434213001, 0434213002, 0434131026
Kontaktná osoba
Darina Súderová
043 4213001

Reagovať na ponuku