Riaditeľ

Súkromná materská škola Čarovný domček, Hrubá Borša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
05, Hrubá Borša
Termín nástupu
01.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.04.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
32

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
predškolská pedagogika, primárna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, vychovávateľstvo
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
Vedenie kolektívu pedagógov súkromnej materskej školy, plánovanie rozvoja a vzdelávania zamestnancov, plánovanie aktivít školy. Predškolská príprava deti vo veku od 2 do 6 rokov.

Zamestnanecké výhody, benefity:
- Príjemné prostredie v atraktívnych priestoroch
- Osobnostný, profesionálny a mzdový rast
- Súkromná škôlka zaradená v sieti škôl
- Možnosť sebarealizácie a rozvoja
- Flexibilný pracovný čas
- Iné benefity

Požiadavky:
• Ovládanie štátneho jazyka a spôsobilosť jeho používania v úradnom styku
• Aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
• Občianska bezúhonnosť
• Riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
• Zdravotná spôsobilosť v zmysle §16 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• Flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
• Pozitívny postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady od uchádzačov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov
3. Overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
4. Overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
5. Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
6. Štruktúrovaný profesijný životopis
7. Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
8. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola Čarovný domček
05
92523 Hrubá Borša
0903436230
Kontaktná osoba
Mgr. Marek Staňa
0911648445