Učiteľ/ka SŠ

SOŠ dopravná, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kvačalova 20, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Etická výchova, Občianska náuka, Slovenský jazyk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
300

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS, Office 365, ASC, Linux
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vyučovanie v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu a školských vzdelávacích programov študijných odborov a učebných odborov skupiny 23, 24 strojárstvo, 26 elektrotechnika a 37 doprava a telekomunikácie.
2495 K autotronik
2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
3776 K mechanik lietadie1 01 - mechanika, 02 mechanik lietadiel — avionika,
3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
2466 H mechanik opravár 02 stroje a zariadenia
2487 H autoopravár 01 mechanik
2487 H autoopravár 02 elektrikár
2414 L strojárstvo
3757 L dopravná prevádzka
2381 Q 00 strojárstvo
3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave.
Záujem o automobily, motocykle, lode, lietadlá je výhodou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SOŠ dopravná
Kvačalova 20
82109 Bratislava-Ružinov
www.sosd-ba.sk
0253415250,0253413105,0253412502
Kontaktná osoba
Martin Zatkalík
02/43191852