Predmet

Riaditeľ

Slobodná škola - Súkromná základná škola, Ždaňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jarmočná 96/13, Ždaňa
Termín nástupu
10.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.9.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
100

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel, UPVS (slovensko.sk), ascAgenda, EduPage
Vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Ďalšie požiadavky
Do rozrastajúceho sa tímu Slobodnej demokratickej školy Košice hľadáme riaditeľa. Po vzore Summerhill a Sudbury modelov budeme veľa vonku a deťom dáme právo rozhovať o tom čo, ako, kedy a kde sa učia. Zachováme ich motiváciu objavovať a meniť svet, ktorý im odovzdávame. Sme základná škola zaradená do siete škôl SR, podporujeme aj domáce vzdelávanie a naše unikátne experimentálne overovanie slobodného vzdelávania povedenie nitrianska univerzita UKF a p. prof. Zelina. Náš skúsený tím zahŕňa aj psychológa, špeciálneho pedagóga, podporu inklúzie a odborné i legislatívne poradenstvo.

NIEČO O NÁS:
Kto? http://slobodnaskola.sk/#tim
Prečo? http://slobodnaskola.sk/#inspiracia
Komu? http://slobodnaskola.sk/#detaily
S kým? http://www.pf.ukf.sk/ a p.prof.Zelina
Blog? http://dennikn.sk/autor/slobodnaskola/
FAQ? http://slobodnaskola.sk/SlobodnaSkola-FAQ.pdf
Ďalšie otázky? http://slobodnaskola.sk/#kontakt
Podporte nás! http://slobodnaskola.sk/#podporte

NÁPLŇ PRÁCE:
-byrokracia náležiaca pozícii riaditeľa :)
-objavovať s deťmi okolitý svet, podporovať sebariadené vzdelávanie, samostatnosť a zodpovednosť
-byť pre deti prítomný a aktívny člen komunity, rešpektujúci, nenásilný a nestranný
-klásť (si) otázky, hľadať odpovede, vzdelávať sa v oblasti slobodného vzdelávania

MIESTO VÝKONU PRÁCE: územie mesta Košice a okres Košice-okolie

ZAMESTNANECKÉ VÝHODY: osobné ohodnotenie nad rámec zákona, možný čiastočný úväzok, flexikonto (konto pracovného času), práca z domu, príspevok na stravu, služobné auto, notebook a telefón na súkromné účely, pravidelné a systematické vzdelávanie a kurzy, preplácanie nevyužitej dovolenky a nadčasov. Slobodný, demokratický a rešpektujúci prístup nielen k deťom, ale aj k dospelým.

OČAKÁVANÉ OSOBITÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI:
-odolnosť voči zmenám legislatívy i náročnosti a stereotypnosti byrokracie
-znalosť školskej legislatívy, najmä zákonov č. 138/2019, 245/2008, 553/2003 a 596/2003 a nadväzujúce zákony a iné predpisy
-schopnosť viesť ľudí, efektívne, priamo a jasne komunikovať, mediácia konfliktov
-rešpektujúci prístup k ľuďom (a deti sú tiež ľudia), kritické myslenie a dobrodružnosť
-vnútorná motivácia poznávať (sa), učiť (sa) a neustále na sebe pracovať
-dlhodobý záujem o slobodné vzdelávanie, rešpektujúcu komunikáciu, inklúziu apod.
-kreativita, samostatnosť, flexibilita, reziliencia, zvládanie nepohody a krízových situácií
-vnútorná motivácia rozvíjať a vzdelávať sa v rôznych oblastiach (nenásilná komunikácia, riešenie konfliktov, zvládanie krízových situácií, inklúzia, komunitné vzdelávanie...)
- bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť) v zmysle § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zodpovedný prístup, príjemné vystupovanie, organizačné schopnosti

VÝHODOU JE:
-vzdelanie v oblasti osobnostného rastu, rešpektujúcej komunikácie, sebapoznávania a EQ
-angličtina, nemčina, posunkový či iný jazyk na komunikačnej úrovni
-predchádzajúce skúsenosti v obdobnej pracovnej pozícii
-predchádzajúce skúsenosti s prácou s deťmi / starostlivosťou o ne, dobrovoľníctvo
-predchádzajúce skúsenosti so slobodným (demokratickým/samoriadeným) vzdelávaním, zvedavosť
-špecifická zručnosť alebo záľuba vhodná na neformálne vzdelávanie detí
-vodičský preukaz

Práca nie je vhodná pre absolventa. Je možné dohodnúť aj bývanie v Košiciach.

PODMIENKY ÚČASTI VO VÝBEROVOM KONANÍ:
V zmysle zákonov č. 138/2019, 245/2008, 553/2003 a 596/2003 vyžadujeme doloženie dokladov potvrdzujúcich 5 rokov pedagogickej praxe + dokladov o absolvovaní 1. atestácie + čestné prehlásenie o bezúhonnosti, ovládaní štátneho jazyka a zdravotnej spôsobilosti + návrhu koncepcie rozvoja školy a školského klubu detí na 5 rokov. Základným zámerom zriaďovateľa je realizovať 9 rokov trvajúce experimentálne overovanie v zmysle §14, podľa písmen a, g, h zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní s cieľom overenia aplikovateľnosti modelov slobodného (tiež nazývaného demokratického alebo sebariadeného vzdelávania) v spolupráci s garantom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra. Konkrétne otázky k zámeru pre vypracovanie koncepcie zasielajte na [email protected]

Zriaďovateľom školy je o.z. Ťahanovská záhrada. Pre účasť vo výberovom konaní je NUTNÉ zaslať doklady poštou v obálke označenej "Neotvárať - výberové konanie - riaditeľ" na adresu zriaďovateľa školy: Ťahanovská záhrada o.z., Ťahanovská 74, 04013 Košice alebo do elektronickej schránky zriaďovateľa na ÚPVS (postačuje jeden zo spôsobov).

KONTAKT: Ing. Juraj Mazák, 0911 157 038, [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Slobodná škola - Súkromná základná škola
Jarmočná 96/13
040 01 Ždaňa
www.slobodnaskola.sk
Kontaktná osoba
Juraj Mazák
0911157038