Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kláštorné nám. 1, Malacky
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
679

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
-dobrá úroveň ovládania PC (Word, Excel, PowerPoint, práca s internetom)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a
 vychovávateľstvo,
- vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore predškolská a elementárna
 pedagogika,
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore predškolská pedagogika.
Ďalšie požiadavky
Do nášho novovznikajúceho tímu hľadáme milé, empatické, komunikatívne, kreatívne pani učiteľky- “sprievodcov“ detí s dobrými organizačnými zručnosťami. Uprednostníme učiteľky so záujmom o nové formy a metódy učenia.
Ďalšie požiadavky:
- podporovať túžbu detí poznávať svet okolo nich
- viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti voči svojmu okoliu
- vytvárať vlastné materiály a vzdelávacie pomôcky
- podporovať a rozvíjať prirodzené nadanie detí
- komunikácia s rodičmi, účasť na individuálnych konzultačných stretnutiach
- reportovanie aktivít
- pravidelné vedenie pedagogickej dokumentácie
- spolupráca s vedením škôlky, účasť na poradách a akciách škôlky
- príprava na dennú činnosť
Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné odoslať poštou alebo zaslať elektronicky na adresu [email protected] , príp. doručiť osobne na adresu školy (Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky).
K žiadosti je potrebné priložiť:
-profesijný životopis (aj s uvedením telef. čísla) , motivačný list
-kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
-Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania
Vybraní uchádzači budú telefonicky pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1
90101 Malacky
https://csmalacky.edupage.org/
0347723803
Kontaktná osoba
Mgr. Daniel Masarovič
+421 917 350 117