Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom, Teplička nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 490/20, Teplička nad Váhom
Termín nástupu
1.5.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
214

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca na PC, ovládanie ( Word, Excel, PowerPoint), práca s internetom, interaktívnou tabuľou.
Vzdelanie
Požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť
- kópia dokladov o vzdelaní
- životopis vo formáte cv europass

Uchádzač by mal zvládnuť:
- individuálne a skupinové psychologické poradenstvo
- prevenčné a intervenčné aktivity
- odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky
- riešiť výchovné problémy žiakov a poskytovať poradenstvo učiteľom a žiakom
- spolupracovať v tíme zamestnancov a s vedením školy.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky na zamestnanca:
- ochota pracovať v tíme
- jedná sa o pracovníka zamestnaného v rámci projektu " Operačný program ľudské zdroje"
-komunikačné zručnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Teplička nad Váhom
Školská 490/20
01301 Teplička nad Váhom
www.teplicka.sk
0534411225
Kontaktná osoba
Jana Smidová
0415982324

Reagovať na ponuku