Poslanie životopisu a reakcia na pracovnú ponuku


Vedúci školskej jedálne, Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Meno: *
Priezvisko: *
Akademický titul:
E-mail: *
Telefón:
Sprievodný text:
Životopis:*
Vybrať súbor
Motivačný list:
Vybrať súbor
Pripojiť prílohy:
Vybrať súbor