Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Matice slovenskej 13, Prešov
Termín nástupu
8.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.3.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
197

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť
 profesijný životopis
 motivačný list
 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 fotokópie dokladov o vzdelaní
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka
 ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 práca s PC
 spoľahlivosť
 komunikatívnosť

ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte:
školský psychológ – priezvisko a meno
/email zriadený len pre žiadosti uchádzačov o zamestnanie/

Pracovný pomer na dobu určitú– najdlhšie do 31. 08. 2021

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Matice slovenskej 13
08001 Prešov
www.zsmaticeslovenskej.sk
0517713331
Kontaktná osoba
Renáta Rodáková
0905846748

Reagovať na ponuku