Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Prešov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Matice slovenskej 13, Prešov
Termín nástupu
8.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.3.2021
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
197

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office
Vzdelanie
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
 žiadosť
 profesijný životopis
 motivačný list
 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 fotokópie dokladov o vzdelaní
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania

Iné požiadavky:
 ovládanie štátneho jazyka
 ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
 práca s PC
 spoľahlivosť
 komunikatívnosť

ŽIADOSTI ZASIELAJTE NA E-MAILOVÚ ADRESU:
[email protected]
do predmetu správy uveďte:
školský psychológ – priezvisko a meno
/email zriadený len pre žiadosti uchádzačov o zamestnanie/

Pracovný pomer na dobu určitú– najdlhšie do 31. 08. 2021

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Matice slovenskej 13
08001 Prešov
www.zsmaticeslovenskej.sk
0517713331
Kontaktná osoba
Renáta Rodáková
0905846748