Filtre

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná
Termín nástupu
15.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.2.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
395

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s IKT v materskej škole
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa

Kvalifikačné predpoklady sú podrobne rozpísané vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 hľadá pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na pozíciu:
1. Školský špeciálny pedagóg v materskej škole (zamestnanie v rámci dvojročného národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II)
Predpokladaný nástup do zamestnania 15. 3. 2021. Žiadosť, životopis EÚ a súhlas so spracovaním osobných údajov(tlačivo je súčasťou inzerátu) zašlite na [email protected] (do 26. 2. 2021).

Plat pedagogického zamestnanca(PZ) podľa tabuľky platových taríf PZ a zvýšenia platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1. 1. 2020

Školský špeciálny pedagóg (vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa)
začínajúci PZ: 975,50 €
samostatný PZ (1 rok praxe): 1 067,50 €
PZ s 1. atestáciou (min. 5 rokov praxe): 1 208 €
PZ s 2. atestáciou (min. 10 rokov praxe): 1 376,50 €

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Meno/priezvisko: _____________________________________________
Dátum narodenia: _____________________________________________
(ďalej len „dotknutá osoba“ )


Nižšie podpísaná dotknutá osoba dávam súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prevádzkovateľovi:
Prevádzkovateľ: Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, 913 21 Trenčianska Turná
IČO: 31 201 458

v rozsahu: predloženom v mojej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru vrátane _____ ks príloh
na účel: uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa


súhlas poskytujem na obdobie : _______________
(uveďte počet mesiacov alebo rokov, alebo presný dátum do ktorého nám súhlas poskytujete)

Dátum _____________________ ______________________________
podpis dotknutej osoby

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Samuela Timona
Trenčianska Turná 30
91321 Trenčianska Turná
www.zstrencturna.sk
0326585221
Kontaktná osoba
Beáta Sabová
0903844737

Reagovať na ponuku