Filtre

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - etická výchova, telesná a športová výchova

Základná škola, Košice-Sídlisko Ťahanovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Belehradská 21, Košice-Sídlisko Ťahanovce
Aprobácia
Etická výchova
Telesná a športová výchova
Termín nástupu
1.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.2.2021
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
718

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie požiadavky
V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ/ka pre sekundárne vzdelávanie

Podkategória pedagog. zamestnanca:
učiteľ/ka telesnej a športovej výchovy a etickej výchovy

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danej aprobácii


Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov (od 915,- € – výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe).

Nástup do zamestnania: marec 2021

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2021 (zastupovanie počas MD) s 3 mesačnou skúšobnou dobou, 100% úväzok (20 hod. TSV + 3 hod. ETV) (s možnosťou predĺženia zmluvy)


Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail [email protected] najneskôr do 25.02.2021.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0911845004; 0911662736, e - mail: [email protected]Košice, 05. 02. 2021 Mgr. Mária Horváthová, riaditeľka školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Belehradská 21
04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce
www.zsbelehradska.sk
0557994124
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Horváthová
0911 845 004, 0911 662 736

Reagovať na ponuku