Filtre

Učiteľ/ka SŠ - slovenský jazyk, tvorivá dramatika

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Požiarnická 1, Košice-Juh
Aprobácia
Slovenský jazyk
Tvorivá dramatika
Termín nástupu
1.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.2.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
82

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Internet - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
Ďalšie požiadavky
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia v Košiciach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície učiteľa slovenského jazyka a literatúry. Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín nástupu: marec 2021

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia
Požiarnická 1
04001 Košice-Juh
www.spark.edupage.org
0557994578
Kontaktná osoba
Ing. Lenka Iglarčíková
+421917506770

Reagovať na ponuku