Filtre

Ekonóm/ka

Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.3.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.2.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
212

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
stredoškolské vzdelanie s maturitou ekonomického smeru, vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
Ďalšie požiadavky
- znalosť podvojného účtovníctva a rozpočtovej klasifikácie v školstve
- znalosť účtovníckeho programu Wisp
- znalosť správy majetku - zaraďovanie, inventarizácia
- znalosť účtovania projektov financovaných z MŠVVaŠ SR, štrukturálnych
fondov,
- práca s PC
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- samostatnosť pri práci, zodpovednosť

Náplň práce:
- podvojné a rozpočtové účtovanie
- rozpočet - ekonomická klasifikácia, výkazníctvo, konsolidácia
- fakturácie, refundácie, platby
- inventarizácia a správa majetku školy

Platové podmienky:
- na základe stupnice platových taríf podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný štruktúrovaný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a v znení neskorších predpisov

Termín pohovoru bude oznámený po spracovaní žiadostí.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa
Nám.Štefana Moysesa 23
97401 Banská Bystrica
www.zssm.edupage.org
0484153429
Kontaktná osoba
Mgr. Janka Krnáčová
0907213149

Reagovať na ponuku