Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Základná škola, Spišský Štvrtok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 255/6, Spišský Štvrtok
Termín nástupu
15.2.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.1.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
267

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie práce na PC - Word, Excel, Powerpoint, EduPage, internet, interaktívna tabuľa
Vzdelanie
- podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogik
- iné kvalifikačné predpoklady podľa § 1 ods. 3 písm. f) (príloha č. 15) Vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- doklady o nadobudnutom vzdelaní,
- odpis z registra trestov (doklad o požiadaní),

Iné doplňujúce údaje
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi.

Podpísanú žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady zašlite mailom na [email protected] alebo poštou na adresu Základná škola, Školská 255/5, 053 14 Spišský Štvrtok do 31. 01. 2021.
Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Školská 255/6
05314 Spišský Štvrtok
0534699009
Kontaktná osoba
Ľudmila Barlová
0910871063