FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Šurany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bernolákova 35, Šurany
Termín nástupu
1.12.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.11.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
232

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, internet
Vzdelanie
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona 138/2019
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ
a OZ a vyhlášky č. 1/2020 Z. z
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.


Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
Uvedená pracovná pozícia je vytvorená v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.