Filtre

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 6, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.1.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.12.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
639

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS office, internet
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.


Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov ( k dispozícii na webovej stránke školy)
Uvedená pracovná pozícia je vytvorená v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 6
06401 Stará Ľubovňa
0524321191
Kontaktná osoba
PaedDr. Alžbeta Chamillová
0905437525

Reagovať na ponuku