FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Základná škola s materskou školou, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Priehradná 11, Martin
Termín nástupu
2.11.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.10.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
193

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov platnej od 15.1.2020) .
Zaradenie do pracovnej triedy jedna, platovej triedy 4-6 v zmysle prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat od 790,00€ v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Ďalšie požiadavky
Jedná sa o voľné pracovné miesto na dobu určitú - zastupovanie počas PN od 02.11 2020 do 31.08.2021 v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”.
Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu:
Základná škola s materskou školou, Priehradná 11, 036 01 Martin,
prípadne na e-mail: [email protected], najneskôr do 22.10.2020.
Na pracovný pohovor budú pozvaní iba vybratí uchádzači