FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Psychológ, školský psychológ

Stredná odborná škola informačných technológií, Bratislava-Rača

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlinícka 1, Bratislava-Rača
Termín nástupu
1.10.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2020
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
203

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word -základy
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - účinná od 15.01.2020.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Platové náležitosti: Plat bude určený podľa platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, zvýšenie platovej tarify bude v závislosti od dĺžky započítanej praxe.