Filtre

Vychovávateľ

Základná škola, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hroncova 23, Košice-Sever
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.8.2020
Rozsah úväzku
75%
Počet študentov školy
211

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. a 31/2018
Z. z. v znení neskorších predpisov.

Minimálne požadované vzdelanie:
úplné stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania, vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v učiteľskom programe.
Ďalšie požiadavky
Platové náležitosti:
Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška
mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej
praxe.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu:
[email protected] do 09.08.2020.

V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + vychovávateľ ŠKD“.

Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných
uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hroncova 23
04001 Košice-Sever
www.zshronke.edu.sk
0556333244
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Fazekaš
055/6333244

Reagovať na ponuku