Filtre

Učiteľ/ka SŠ - telesná výchova

SOŠ technická, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levočská 40, Stará Ľubovňa
Aprobácia
Telesná výchova
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.8.2020
Rozsah úväzku
85%
Počet študentov školy
278

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office pokročilý
Vzdelanie
Učiteľ telesnej a športovej výchovy

Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa s aprobáciou telesná výchova (18,5 hod.)
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky:
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Zručnosti, schopnosti:
organizačné schopnosti
schopnosť motivovať žiakov k výkonom
základné počítačové zručnosti
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
komunikatívnosť
sebaovládanie

Platové podmienky:
Platová trieda od 915,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe platné od 01.01.2020.

Podávanie žiadostí:
do 14.08.2020

Požadované doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. profesijný životopis
3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pre potreby výberového konania
5. odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja (dodatočne - iba úspešný uchádzač)
Uvedené dokumenty prosíme doručiť na emailovú adresu [email protected] do 14.08.2020.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SOŠ technická
Levočská 40
06401 Stará Ľubovňa
www.sousl.edupage.org
0524323331, 0524321185
Kontaktná osoba
Mgr. Daniela Šidlovská
0905 361 014

Reagovať na ponuku