Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. P. Tótha 31, Senica
Termín nástupu
1.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- vyučený v odbore, úplné stredné odborné vzdelanie, pedagogické minimum
- vyučený v odbore a VŠ I. st. (Bc.)-Majster odbornej výchovy
- prax nie je potrebná
Ďalšie požiadavky
Náplň práce: pedagogická činnosť v oblasti stavebníctva
Platové podmienky: platová tarifa od 738,50 € do 915,00 € v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01.01.2020.

V prípade záujmu posielajte svoje životopisy a žiadosti o prijatie do pracovného pomeru na e-mailovú adresu: [email protected] alebo poštou na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica
Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 0346983441
Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.
K nástupu do zamestnania je potrebný odpis z registra trestov, o ktorý si budúci pedagogický zamestnanec musí požiadať na jemu prislúchajúcom Okresnom úrade v sídle kraja.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
V. P. Tótha 31
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
034/6983441