Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. P. Tótha 31, Senica
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
01.9.2021
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.08.2021
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov príloha č. 1, ktorá je účinná od 15. 01. 2020

Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- vyučovanie anglického jazyka žiakov strednej školy

Úväzok: plný úväzok 100%

Platové podmienky: platová tarifa 6. od sumy 915,00 € až do 1251,50 € platovej tarify 9. v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01.01.2020.

Odborná prax je vítaná.

V prípade záujmu zašlite svoju žiadosť so životopisom na adresu:
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo e-mailom: [email protected]
Kontaktná osoba: Katarína Valentová, 034/6983441
Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konanie.
K nástupu do zamestnania je potrebný odpis z registra trestov, o ktorý si budúci pedagogický zamestnanec musí požiadať na jemu prislúchajúcom Okresnom úrade v sídle kraja.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
V. P. Tótha 31
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
034/6983441