FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Špeciálny pedagóg

Spojená škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kremnička 10, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.6.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2020
Rozsah úväzku
50%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Word, Excel
Vzdelanie
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika
- kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov - príloha č. 11
Ďalšie požiadavky
Platové zaradenie:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pracovná pozícia je na dobu určitú – 24 mesiacov.
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zamestnanie
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z.