Filtre

Špeciálny pedagóg

Spojená škola, Tvrdošín

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín
Termín nástupu
1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.3.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
482

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet
Vzdelanie
a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika,
b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorých ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe č. 8 vyššie uvedenej vyhlášky a rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga alebo špeciálneho pedagóga a terénneho pedagóga, alebo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa predpisov účinných do 31. 08. 2019.
Ďalšie požiadavky
Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis vo formáte CV Europas - https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=europass, kópie dokladov o vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne do 27. 03. 2020.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Sídl. Medvedzie I. 133/1
02744 Tvrdošín
www.sstv.sk
0435322317
Kontaktná osoba
Ľudmila Uhlíková
0948 086 062

Reagovať na ponuku