FiltreĽutujeme, pracovná ponuka bola obsadená.


Zobraziť podobné ponuky

Pedagogický asistent

Stredná odborná škola, ako organizačná zložka Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Termín nástupu
1.4.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.3.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
496

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet, Power point na bežnej užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Spojená škola prijme asistenta učiteľa s VŠ vzdelaním so zameraním na špeciálnu pedagogiku, psychológiu, ktorý pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa bude pomáhať skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.
Ďalšie požiadavky
znalosť príslušnej legislatívy, osobné a morálne predpoklady, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,preukázanie bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o ped. zamestnancoch (úspešný uchádzač), potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ped. zamestnanca (úspešný uchádzač), písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výber.konania (Zákon č.18/2018 Z.z.)

Platové zaradenie a plat:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov