Filtre

Pedagogický asistent

Stredná odborná škola, ako organizačná zložka Spojenej školy, Ivanka pri Dunaji

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
Termín nástupu
1.4.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.3.2020
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
496

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet, Power point na bežnej užívateľskej úrovni
Vzdelanie
Spojená škola prijme asistenta učiteľa s VŠ vzdelaním so zameraním na špeciálnu pedagogiku, psychológiu, ktorý pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa bude pomáhať skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.
Ďalšie požiadavky
znalosť príslušnej legislatívy, osobné a morálne predpoklady, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,preukázanie bezúhonnosti v zmysle § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o ped. zamestnancoch (úspešný uchádzač), potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ped. zamestnanca (úspešný uchádzač), písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výber.konania (Zákon č.18/2018 Z.z.)

Platové zaradenie a plat:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola, ako organizačná zložka Spojenej školy
ul. SNP 30
90028 Ivanka pri Dunaji
www.spojsivanka.sk
45943321
Kontaktná osoba
Ing. Slávka Peceková
0948229346

Reagovať na ponuku